فرصت های شغلی

شرکت مهندسین مشاور رادپی گستران اطلاع رسانی جهت استخدام متقاضیان واجد شرایط برای فرصت‌های شغلی موجود خود را صرفا از طریق وب‌سایت این گروه به آدرس ;

www.radpey.com

سایت کاریابی تخصصی مهندسین به آدرس ;

www.jobtojob.ir

و یا انتشار آگهی رسمی در روزنامه‌های سراسری معتبر و کثیرالانتشار به انجام می‌رساند.