کارخانه فولاد آلیاژی تهران

APWD8424 ARWM3609 BLQO8221 BODW7296 IIGN5961 KKIO6471 LRJL5782 (1) MXWW4369 RLAJ0722 WQBC3735

نام پروژه : کارخانه فولاد آلیاژی تهران

محل احداث : تهران

منطقه : شهرک صنعتی شمس آباد

کارفرما : بخش خصوصی

متراژ : 35.000 متر مربع

نوع سازه : فلز

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران :طراحی سازه  و معماری، نظارت عالیه ، مشاوره در اجرا