پایانه مسافر بری ولایت “مرودشت،استان فارس”

IMG_20160206_124914 IMG_20160206_124919 IMG_20160206_124923 IMG_20160206_124927 IMG_20160206_124931

نام پروژه : سایت پایانه مسافر بری ولایت

محل احداث :استان فارس

منطقه :شهر مرو دشت

کارفرما :شهرداری مرو دشت

متراژ :22.000 متر مربع

نوع سازه :فلز

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران :طراحی مجدد و ارائه طرح توجیهی ، تهیه نقشه های as built