نارین

DSC_0207

نام پروژه : نارین

محل احداث : تهران

منطقه : منطقه 3

کارفرما : بخش خصوصی

متراژ : 6.500 متر مربع

نوع سازه : بتنی ، سقف تیرچه

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران : طراحی و نظارت در 4 گرایش ، مشاور در اجرا