مصلای بزرگ اشتهارد

IMG_5435

mosalla e 2 (1299)   mosalla e 2 (1245)   mosalla e 2 (2101)mos 2 (4004)

 

طراحی . تأمین مصالح . تجهیز . نظارت . و اجرای بینظیر مصلای بزرگ اشتهارد

گنبد با 2 پوسته به ارتفاع 37 متر

عرض 22 متر

و گلدسته به ارتفاع 55 متر