مجتمع فرهنگی تفریحی مهران

DSC_3481 DSC_3482 DSC_3484 DSC_3619

HIIK2195 LQZL8113 TWXD1814 TZKY1162

نام پروژه : مجتمع فرهنگی تفریحی مهران

محل احداث : تهران

منطقه : منطقه 19

کارفرما : بخش خصوصی

متراژ : 40.000 متر مربع

نوع سازه : بتنی ، نوع سقف دال 2 طرفه ، سیستم مقاوم در برابر زلزله به صورت 2گانه ویژه

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران : طراحی 4 گرایش ، مشاور در اجرا