زمرد

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009

نام پروژه : زمرد

محل احداث : تهران

منطقه : 2

کارفرما : بخش خصوصی

متراژ : 12.000 متر مربع

نوع سازه : بتنی ، سقف دال 2 طرفه

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران : طراحی و نظارت در 4 گرایش