آزادگان

DSC_0346 DSC_0366

نام پروژه : مجتمع مسکونی نسیم آزادگان

محل احداث :تهران

منطقه :22

کارفرما :مهندس وروایی

متراژ :15.000 متر مربع

نوع سازه :بتن

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران : طراحی و نظارت در 4 گرایش