آتین 19

DSC_0291 DSC_0293 unnamed DSC_0016 DSC_0198 DSC_0269 DSC_0021 DSC_0038 DSC_0025 DSC_0024 DSC_0022 DSC_0021 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055

نام پروژه : مجتمع مسکونی آتین 19

محل احداث :تهران

منطقه :2

کارفرما :آتین سازه

متراژ :4.700 متر مربع

نوع سازه :بتن

زمینه همکاری مهندسین مشاور راد پی گستران : طراحی و نظارت در 4 گرایش