گزارش دهی و سیستم مستند سازی

Project[1]

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

به منظور انجام برنامه ریزی دقیق درخصوص کنترل پروژه، نظام مدون و جامعی در تمامی پروژه های شرکت مهندسی مشاور راد پی گستران امروز در حال اجرا می باشد. این نظام که در شکل زیر نمایش داده شده است، شامل 6 بخش مجزا بوده که به صورن نظیر به نظیر، مسئولین هر بخش مشخص شده است. نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه به این صورت است که در ابتدا پس از تهیه برنامه  توسط مدیر پروژه، این برنامه در هیئت مدیره تصویب و ابلاغ می گردد. در مرحله بعد، فایل نرم افزاری برنامه زمانبندی توسط کارشناس پروژه در قالب نرم افزار MSP آماده شده و در اختیار مسئول کنترل پروژه قرار می گیرد. مسئول کنترل پروژه می-بایست گزارش پیشرفت کار را به صورت هفتگی در اختیار هیئت مدیره گذاشته و در بازه 15 روزه در اختیار کارفرمای محترم قرار دهد.

 

Gozaresh[1]

نظام مستندسازی و روش گزارش‌دهی

بطورکلی، نظام مستندسازی در شرکت مهندسین مشاور رادپی گستران امروز بر مبنای نرم‌افزار جامع اتوماسیون اداری و آرشیو فنی صورت می‌پذیرد. این نرم‌افزار قابلیت مناسبی را جهت ارتباط‌دهی بین بخش‌های مختلف شرکت فراهم نموده، به گونه‌ای که در این فرآیند، وضعیت کارکرد پرسنل و روند انجام بخش‌های مختلف پروژه قابل گزارش‌دهی می‌باشد. از سوی دیگر، نرم‌افزار جامع اتوماسیون اداری و آرشیو فنی این امکان را فراهم می‌نماید که عملکرد کارشناسان فنی پروژه در مقاطع زمانی مختلف توسط مدیر پروژه و مدیر عامل مورد بازبینی قرار گیرد و مشکلات احتمالی در اسرع زمان برطرف گردد.