لیزینگهای مسکن و خلآهای اجرایی شدن

دبيركل انجمن ليزينگ ايران با اشاره به تدوين آيين‌نامه ليزينگ مسكن، گفت: كارگروهي ويژه در حال تدوين آيين‌نامه‌اي پيشنهادي به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است، تا خلاء‌هاي موجود در حوزه ليزينگ مسكن برطرف شود.

 

محمدهادي موقعي درخصوص نتيجه مصوبه شوراي پول و اعتبار براي طرح ليزينگ مسكن، اظهار داشت: بانك مركزي دستورالعمل در قالب دستورالعمل اجرايي شركت‌هاي ليزينگ، ليزينگ مسكن را براي شركت‌هاي ليزينگ غيربانكي تصويب كرد. 
وي افزود: در دستورالعمل بانك مركزي اين جمله فقط قيد شده كه شركت‌هاي ليزينگ مي‌توانند تا ۷۰ درصد بهاي مسكن را تسهيلات بدهند و اين فقط يك ماده ساده و بدون جزئيات است. 

دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران تصريح كرد: اما از طرف ديگر قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن داريم كه در يكي از بندهاي اين ماده ۱۴ استفاده از شركت‌هاي واسپاري يا ليزينگ در تامين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك،يكي از روش‌هاي تامين مالي مسكن را شركت‌هاي ليزينگ عنوان كرده است. 

ابهام دستورالعمل بانك مركزي درباره ليزينگ مسكن 

وي با اشاره به آيين‌نامه اجرايي اين ماده قانوني، گفت: براساس اين آيين‌نامه شركت‌هاي ليزينگ مي‌توانند در چارچوب ضوابط و مقرراتي كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد، فعاليت كنند. اولين خلاء اين است كه بانك مركزي فقط و فقط به يك ماده در دستورالعمل شركت‌هاي ليزينگ كه همان تامين مالي خريد مسكن تا سقف ۷۰ درصد بهاي واحد مسكوني است، بسنده كرده است. 

دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران ادامه داد: اما آيين‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بسيار وسيع‌تر تدوين شده كه براساس آن شركت‌هاي ليزينگ مي‌توانند از ابزارهاي مالي در حوزه بازار سرمايه استفاده كنند و منابع مالي را تجهيز كنند و حتي مي‌توانند با توليدكنندگان مسكن توافق كنند و قرارداد منعقد كنند. 

تشكيل كارگروه براي تدوين آيين‌نامه جديد 

وي با بيان اينكه براي اين موارد بايد آيين‌نامه اجرايي تدوين شود، تصريح كرد: معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي با مشاركت دفتر مطالعات اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، انجمن ملي ليزينگ و اداره مطالعات و مقررات بانك مركزي كارگروهي را تشكيل داد كه اين كارگروه در حال تدوين آيين‌نامه‌اي پيشنهادي به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است، تا خلاء‌هاي موجود در حوزه ليزينگ مسكن برطرف شود. 

موقعي با اشاره به برگزاري دو جلسه براي تدوين اين آيين‌نامه پيشنهادي، گفت: تا دو سه هفته آينده اين طرح نهايي و به بانك مركزي ارجاع شود. در صورت تصويب اين طرح پيشنهادي در بانك مركزي، اين آيين‌نامه را به عنوان آيين‌نامه اجرايي ليزينگ مسكن عملياتي كنيم. 

وي اضافه كرد: هدف از تدوين اين آيين‌‌نامه رفع موانع تامين مالي براي ليزينگ‌ها و امكان ورود شركت‌هاي ليزينگ به بخش تامين مالي توليد مسكن است. موانع مي‌تواند تامي مالين و سقف فردي تسهيلات باشد. 

ليزنگ مسكن براي دهك‌هاي درآمدي ۷ به بالا مناسب است 

دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران در پاسخ به اين سوال كه چه كساني مي‌توانند از ابزار ليزينگ براي خريد مسكن استفاده كنند و شرايط آن چه خواهد بود، گفت: نرخ سود تسهيلات ليزينگ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار ۲۱ درصد است اما شركت‌هاي ليزينگ در قرارداد با فروشنده‌ها بخشي از سود را از فروشنده مي‌گيرند زيرا اين نرخ براي متقاضيان خريد مسكن مناسب نيست. به گفته وي اين مشكل با سازوكارهايي كه بانك مركزي هم تاييد مي‌كند، جبران مي‌شود. 

وي در خصوص حوزه هدف‌گذاري شده براي ليزينگ مسكن، گفت: نظر معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اين است كه ليزينگ مسكن براي تامين مالي خريد مسكن براي دهك‌هاي درآمدي ۷ به بالا مناسب است و با توجه اينكه ليزينگ گران‌تر از هزينه تامين مالي بانك‌هاست، براي دهك‌هاي درآمدي كمتر از ۷، مناسب نيست. 

موقعي با اشاره به وجود ۲.۵ ميليون واحد مسكوني خالي در كشور، گفت: سياست وزارت راه و شهرسازي اين است كه ليزينگ ابزاري براي به تحرك درآمدن اين بخش از بازار مسكن شود و زمينه فعال شدن بخش راكد بازار مسكن به وجود بيايد. اگر بتوانيم بخشي از اين واحدها را وارد چرخه خريد كنيم، اتفاق بزرگي است. 

وي در پاسخ به اين سوال كه در اين قالب آيا فردي كه درآمدي در سطح ۳ ميليون تومان در ماه دارد، مي‌تواند در قالب ليزينگ مسكن براي خريد اقدام كند، گفت: خير، افراد با سطح درآمدي اشاره شده در صورتي مي‌توانند با ابزار ليزينگ مسكن به خريد خانه اقدام كنند كه مناطق ارزان‌تر را براي خريد انتخاب كنند.

 دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران درخصوص بازه زماني بازپرداخت اقساط ليزينگ مسكن، گفت: با توجه به منابع شركت‌هاي ليزينگ، حداكثر دوره بازپرداخت ۶۰ ماه است. 
موقعي در پاسخ به اين سوال كه ليزينگ‌ها چه برنامه‌اي براي تامين مالي دارند، اظهار داشت: جلساتي را با سازمان بورس و اوراق بهادار شروع كرده‌ايم تا بتوانيم از ابزارهاي مالي مانند انتشار اوراق خريد دين و صكوك براي ليزينگ‌ها استفاده كنيم.