اعضاء هیأت مدیره

 • آقای مهندس مسعود ذوالفقاری
 • مدیر عامل
 • فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد-تهران مرکز / سال 1382
 • فوق لیسانس سازه
 • آغاز همکاری از سال 1382

_____________________________________________________________

 • آقای مهندس نصرت اله ناپلئونی
 • عضو هیأت مدیره
 • فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی / سال 1348
 • فوق لیسانس معماری
 • آغاز همکاری از سال 1382

_____________________________________________________________

 • خانم مهندس مرضیه اصلانخانی
 • عضو هیأت مدیره
 • فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت / سال 1350
 • لیسانس معماری
 • آغاز همکاری از سال 1382

_____________________________________________________________

 •  آقای مهندس امیر بیستونی
 • عضو هیأت مدیره
 • فارغ التحصیل از دانشگاه خواجه نصیر / سال 1381
 • لیسانس عمران آب
 • آغاز همکاری از سال 1382

_____________________________________________________________

 • آقای مهندس علی رئیسی نافچی
 • عضو هیأت مدیره
 • فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت / سال 1364
 • لیسانس مکانیک
 • آغاز همکاری از سال 1390

_____________________________________________________________

 • آقای مهندس میلاد ذوالفقاری
 • عضو هیأت مدیره
 • فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان / سال 1386
 • لیسانس عمران
 • آغاز همکاری از سال 1386

_____________________________________________________________